Det är hög tid att ställa om!

Aktuellt

Ytterligare en svidande rapport har kommit, över klimatläget i världen och vad som återstår att göra. Klimatet är en av flera ekologiska utmaningar vi har. Den och den biologiska mångfalden hör till de viktigaste och mest fundamentala faktorerna.

För att Sveriges utfasning av CO2 skall kunna hålla på till 2045 så behöver vi halvera våra utsläpp redan till 2026. Med de insatser vi gör i dagsläget, så kommer hela den återstående CO2-budgeten vara förbrukad redan till 2026.

Det kommer krävas fler och mer massiva insatser än elektrifiering och kollagring för att ens nå i närheten av en halvering, och det på bara 4 år.

Men vad rör detta oss i våra lokalföreningar inom Företagarna?

Så här mitt i ett valår är det inget parti som vågar göra slag i saken. Men det partier som sätter sig i regering efter valet kommer få hela omställningen i knät.

Det finns därför goda skäl att anta att regeringen kommer tvingas till krafttag rätt snart efter valet. Insatser som får pandemins kännbara åtgärdspaket att väga lätt i jämförelse. Troligtvis med skillnaden att det inte kommer stå ett Tillväxtverk som fördelar bidrag till de som inte hunnit ställa om.

En företagare som kommer igång med sitt omställningsarbete i tid, blir mer motståndskraftig när regelverket slår till. Och har även större möjligheter att fånga upp de affärsmöjligheter som uppkommer.

Vem har ansvaret?

Det finns idag ingen aktör eller myndighet, vare sig nationellt eller lokalt, som har ett samordnat ansvar för att småföretagen ställer om. Mer än att man erbjuder information och stöttning.

Vi i Företagarna är en av få aktörer som kan sägas stå småföretagarna riktigt nära. Därför är det viktigt att vi både centralt och ner i våra lokalföreningar tar frågan om småföretagens omställning på allvar. Det gäller både våra befintliga medlemmar, men även våra presumtiva medlemmar (resterande småföretag).

I Företagarna Nacka Värmdö har denna fråga varit vårt absoluta fokus det senaste året.
Med Företagarnas färdplan (Hållbarhet som konkurrensfördel) som grund, har vi det senaste halvåret byggt upp en beredskap för att stötta småföretagarna i Nacka och Värmdö igång med sitt omställningsarbete.

Tillsammans med kommunen, branschorganisationer och större branschföretag går vi nu ut digitalt och live i olika forum för att möta småföretagarna och ta diskussionen om klimatet, oron och hur man bäst går igång med sin omställning.

Vi har en aktiv dialog med våra två kommuner om hur vi bäst främjar ett hållbart småföretagande. Vi delar gärna med oss till våra övriga lokalföreningar.

Och vi tar mer än gärna diskussionen om hur vi bäst värnar ett sunt företagande när världen ställer om.

Per Lejoneke
ordf Företagarna Nacka Värmdö