Om oss

 

Vi vill göra världen till en bättre plats för oss alla

Bakgrund

Följ med oss på resan

Företagarna Nacka Värmdö

Företagarna Nacka Värmdö har bestämt sig för att stötta företagen att möta de svårigheter som omställningen innebär. Men även i att se och ta tillvara de möjligheter som det medför.

I detta arbete utgår vi dels i från Företagarnas vision som bland annat nämner att vi skall lämna efter oss ett bättre land än den vi fick från våra föräldrar.

Och även den “färdplan” som Företagarna skrivit tillsammans med Fossilfritt Sverige, och som tar upp tre viktiga insatser för ett mer hållbart företagande:

  • Företagens kunskap om omställningen
  • Företagens medvetenhet om sin energianvändning
  • Behovet av en fungerande lokal marknad för de lokala småföretagens hållbara produkter och tjänster. 

Företagarna Nacka Värmdös ambition är att få de lokala företagen att förstå, våga och vilja börja jobba med sin egen omställning. Och att när sedan den enskilde företagaren väl tar steget så skall det finnas kunskap och andra aktörer som kan möta upp och jobba vidare tillsammans med företagaren.

Varför gör vi detta?

Samhället möter utmaningen

Människan, via sina internationella och nationella samarbeten, följer utvecklingen och noterar de negativa effekter som påverkar mänskligheten. Tillsammans i FN, EU och i de enskilda länderna tas omvälvande beslut för att både hindra den negativa utvecklingen, men även för att anpassa sig till de konsekvenser som likväl blir.

Insatser

Med insatser, lagstiftning och verktyg driver länderna på för att skapa förändring till bättre och mer naturvänliga samhällen. Det är insatser som påverkar vårt lokalsamhälle och kräver långtgående förändringar i både teknik, samhälle och vanor.

Vilket även betyder att förutsättningarna för att starta, driva och utveckla lokala företag förändras i grunden. Mycket i vårt företagande kommer vi behöva förändra och tänka nytt kring, vilket i vissa fall kommer vara problematiskt, medan i andra fall kan vara direkt kreativt och utvecklande.

Det är här som Företagarna Nacka Värmdö vill stötta upp det lokala småföretagandet i att möta dessa utmaningar och dra nytta av möjligheterna som uppkommer till följd av att samhället ställer om.

Ett brev från styrelsen

Vi ser en värld i förändring.
Vi ser en hållbarhetsutmaning som kräver att mänskligheten agerar.
Och agerandet börjar lokalt för att få effekt globalt.
Skärpan i vårt lokala åtagande handlar om att agera både smart och kraftfullt, på väldigt kort tid.

Nackas CO2-budget, som blev färdig nu under sommaren 2021, visar detta med brutal tydlighet. Och läget för Värmdö torde vara i det närmaste lika.

Det arbete vi medborgare och samhällsaktörer i Nacka och Värmdö har framför oss, är inget ensamjobb för enskilda aktörer i en traditionell hierarkisk struktur.
En omfattande lokal omställning på kort tid, är en komplex process med gränsöverskridande samverkan mellan människor, samhällssektorer och system. Och där nyckelorden är kunskap, samsyn och integritet.

Vi ser ett fungerande småföretagande som en viktig pusselbit i ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle.

Den omställning och anpassning vi är på väg in i – kommer bli ytterst kännbar för det lokala näringslivet. Här har effekterna av covid givit oss en föraning.

Företagarna Nacka Värmdö kommer därför inrikta sitt arbete på stötta lokala små- och medelstora företags arbete för att lindra omställningens negativa konsekvenser, och samtidigt lyfta fram de utvecklingsmöjligheter och den affärsnytta som samma omställning kan öppna upp för.

Vi i Företagarna Nacka Värmdö har för avsikt att under kommande tre år erbjuda samtliga små- och medelstora företag i Nacka och Värmdö, olika arrangemang, event och samarbeten, för att:
– Öka kunskapen och engagemanget för omställning och hållbar affärsutveckling.
– Främja utvecklingen av den lokala marknaden för lokala företags hållbara produkter och tjänster.

Vi vill göra detta i nära samarbete med företag, branschorganisationer, kommunorganisationer, akademi och med det lokala civilsamhället.

Per Lejoneke (ordf)

Företagarna Nacka Värmdö

Kontakta oss