Omställning i åkeribranschen

Case

Personligt engagemang gör skillnad

Vivaldi är åkeriföretaget där hållbarhetsfrågor är en grundläggande del i företagets affärsidé. Med 55 miljoner i omsättning, 32 anställda och 31 kran- och lastväxlarfordon som bland annat kör material till och från byggvaruhus och byggarbetsplatser i Stockholms län. Inget av fordonen är fossildrivet, alla bilar drivs med biobaserade drivmedel eller biogas. För att minska bullernivån finns även tre fordon utrustade med elkran.

Anette Berg, delägare och vd på Vivaldi AB, tror att ett personligt engagemang för hållbarhetsfrågor behövs för att få fart på omställningen på företaget. Som företagsledare har hon haft de frågorna på agendan i över 30 år, ända sedan hon startade i åkeribranschen med att grunda Vivaldi. Ett sätt var att tidigt se till att företaget blev miljö- och kvalitetscertifierat.

– Vissa företag jobbar med omställning eller redovisar sitt hållbarhetsarbete för att de måste, för att följa lagar och förordningar, medan andra bryr sig på riktigt. Jag vill att kommande generationer ska kunna gå och leva på den här jorden och jobbar för att verkligen bidra med någonting i mitt företagande.

John Hultberg på Recycling Partner visar återanvända kontorsmöbler som ligger på ett lager

Anette Berg, delägare och vd på Vivaldi AB

Hållbarhetsarbete under 30 år

Under några år var Anette ifrån branschen. En paus behövdes och företaget såldes 2013, men 2016 var hon tillbaka och återbildade bolaget i en mer renodlad form med enbart tunga transporter, nu tillsammans med Bygg-Ole som Anette haft ett långvarigt samarbete med. Idag är Bygg Ole en del av Beijer Byggmaterial och därmed hälftenägare i Vivaldi.

– Jag hoppade av karusellen och sysslade med caferörelse och helt andra saker under en tid. När möjligheten kom att återskapa Vivaldi med transportverksamheten och jobba med hållbarhet på alla sätt, så tog jag chansen. För mig var det en förutsättning; om jag ska vara med överhuvudtaget ska vi ha en hög miljöprofil, och samtidigt en lönsam verksamhet. Det var en utmaning som jag var beredd att ta och idag fortsätter jag och mina medarbetare att försöka förändra branschen samtidigt som vi själva jobbar hårt för att ligga i framkant.

Fair Transport

Ett sätt att förändra transportnäringen till att bli mer hållbar, är den hållbarhetscertifiering som branschen tagit fram. Den kallas Fair Transport och säkerställer att transporterna utförs ansvarsfullt och klimatsmart. Certifieringen fungerar som en slags garant i valet av åkeriföretag, inte bara vad gäller klimat och miljö, utan även trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Tanken är att den både hjälper åkaren i sitt arbete, och att kunderna lättare ska kunna välja sunda transporter från ansvarsfulla åkerier.

– Jag tycker ärligt talat att många inköpsavdelningar har dålig kunskap när det kommer till att upphandla transporter. Det är nästan bara pris som gäller. Men jag förstår också att det kan vara svårt att se vilka företag som jobbar rätt. Det är tänkt att Fair Transport ska vara fungera som ett hjälpmedel där inköpare ska kunna vara trygga med att det finns en kontrollfunktion när det kommer till hållbarhet i alla dimensioner.

Samarbete enda vägen framåt

Samverkan är det enda sättet att lyckas och för att få lönsamhet krävs att beställarsidan är med på omställningsresan. Det är en sanning som gäller för i princip alla branscher. Just för transport-branschen sker samarbete på flera sätt redan idag, men mycket mer finns att göra. Mycket sitter i fixerade sätt att tänka, säger Anette.

– Vi vill jobba på fler fronter, inte bara med drivmedelsfrågan. Det handlar om fyllnadsgrad, digitalisering och förstås effektivare transporter som också kan ske på andra tider än just på morgnarna när trafiken är som tätast. Vi brukar säga att vi vill rulla med fulla lass både på dit-och tillbakavägen och det kräver samordning från både kunderna och oss. Vi är också gärna med i planeringen av logistiklösningar till exempel på ett större bygge för att optimera hela processen och är öppna för nya idéer och önskemål.

”Det vill till att man som kund accepterar att det kanske kostar några procent mer för att det ska bli lönsamt för båda parter.”

Hållbart samarbete kräver att man ger och tar

Många företag söker aktivt leverantörer som hjälper dem att leda sitt hållbarhetsarbete i bevis genom att välja rätt leverantör. Anette berättar om kunder som söker upp dem just för deras miljöprofil men också om kunder som ställer ytterligare krav. Det handlar om att få affären att gå ihop och att dela på både ansvaret och kostnaderna. Men hur hänger det ihop då? Lönsamhet och hållbarhet?

– Den ena delen är förstås att kunderna väljer oss, och den andra är att vi kan jobba under rimliga förutsättningar. En kund kan till exempel ha krav på sig att minska sina koldioxidutsläpp med säg 30%. Då kan vi hjälpa dem att nå det målet genom olika sätt att optimera transporterna. Och de kan också bocka i att de väljer en leverantör som uppfyller vissa hållbarhetskriterier. Det blir en god kedja och jag märker att det kommer mer och mer. Det kräver till viss del ett annat arbetssätt och kan vara lite jobbigare i början, innan man kommer över den där tröskeln. Förändringar är ju jobbiga. Jag tänker att det borde finnas några goda byggprojekt med hållbarhet som fokus, där man kan se hur det skulle det se ut i vanliga fall och hur det ser ut när vi gjorde en plan från början. Men det vill till att man har en annan syn på ekonomin i projektet och att kunden accepterar att det kanske kostar några procent mer för att det ska bli lönsamt för båda parter. Man kan vara mer transparent kring merkostnaden och i vissa fall dela den mellan olika parter i projektet. De kunder som ställer krav på hållbarhet är de kunder vi vill jobba med eftersom de driver oss – och vi driver dem. Men vi är för små för att bära kostnaden för utveckling av nya metoder och för att göra skillnad behöver man ge och ta.

”Det mest problematiska är att vi inte får besked om vilken väg vi ska ta i framtiden när det kommer till tekniken. ”

Brist på besked parkerar investeringsbesluten

Ett stort problem med att utveckla företaget är bristen på klara besked kring teknik, infrastruktur och drivmedel. Stora investeringar hamnar på vänt när åkerierna inte vet vilken teknik som ska gälla i framtiden; Gas, HVO, elektrifiering eller annat? Resultatet blir en dämpad aktivitet. Anette uttrycker frustration över det och efterlyser bättre styrning, framförhållning och ansvar från både politiker och fordonstillverkare.

– Vi har bra beläggning på fordonen idag, men vi står inför en rad investeringar som vi både vill och behöver göra. Problemet är att vi inte vet vad vi ska investera i. Inget händer. Det är många frågetecken just nu, kring energipriser i stort och ett osäkert världsläge. Samtidigt som kravet på omställning blir mer och mer kännbar. För att min verksamhet ska överleva behöver jag veta och just nu går jag och väntar. Vi lider förstås också av reduktionsplikten där vi som kör på 100% fossilfritt behöver betala väldigt mycket mer när efterfrågan på ren biodiesel ökar. Så fungerar marknadsekonomin, men det påverkar oss negativt. Vi har långa avtal som indexregleras en gång/år och frågan är hur länge vi har råd att tanka fossilfritt. Men det mest problematiska är att vi inte får besked om vilken väg vi ska ta i framtiden när det kommer till tekniken.

Anettes tips för små företag som vill komma i gång med sin omställning

  • Börja där ni står. Inventera företaget och se vad som redan görs, och vad som kan göras.
  • Involvera medarbetarna och ta vara på alla bra idéer som finns.
  • Berätta vad ni gör inom hållbarhetsområdet för kunder, leverantörer och inte minst nya medarbetare. Visa att ni bestämt er för att bidra till omställningen.
  • Ta fram en hållbarhetspolicy. Det är ett nyttigt arbete i sig men också ett viktigt ställningstagande.
  • Är du enbilsåkare och är ansluten till en lastbilscentral, ta hjälp därifrån.
  • Kontakta din branschförening och hör vilket stöd de kan ge