CSV – Creating shared value

Creating shared value, eller CSV, innebär det värdebyggande som ett socialt ansvarsfullt företagande skapar.  Det innefattar etiska, arbetsrättsliga, miljömässiga och sociala aspekter. CSV kan ses som länken mellan traditionellt lönsamhetsfokus och att vara ett ansvarsfullt företag. Det handlar inte längre om att minimera risker och minska kostnader, utan att se det som en nödvändighet för lönsamhet och innovationer, kanske till och med för överlevnad.

Ett företags konkurrenskraft är sammanvävt med hur det omgivande samhället mår och trycket på näringslivet att ta socialt ansvar ökar från både anställda och kunder, men också från samhället i stort.