De nio planetära gränserna

Begreppet ”Planetens gränser” handlar förenklat om hur mycket jorden tål. Modellen utvecklades 2009 av en grupp forskare vid Stockholm Resilience Centre som forskar på så kallade socialekologiska system, där människa och natur studeras som en integrerad helhet. De identifierade nio globala processer i jordens ekosystem som alla påverkas av mänsklig aktivitet.

De nio processerna reglerar hela jordens stabilitet och motståndskraft och visar på det komplexa och omfattande samspelet mellan mark, hav, atmosfär och biologisk mångfald som tillsammans skapar de förutsättningar som våra samhällen är beroende av. Jordens självreglerande förmåga har enligt modellen en bortre gräns och när olika tröskelvärden överskrids, får det allvarliga följder för allt levande på jorden. Vi kan alltså inte bara satsa på en del, om det samtidigt försämrar för andra processer på vår jord.

Läs mer om företagande och de nio planetära gränserna i vårt fördjupande inlägg.

 

De 9 planetära gränserna