Hållbarhetsrankning eller ESG-rankning

ESG-rankning är en betygsättning av hållbarhetsarbete, särskilt hur organisationer arbetar med miljö, samhälls- och bolagsstyrningsrisker. Benämningen ESG-rankning (environmental, social and governance-ranking) används allt oftare även i Sverige. Dow Jones sustainability indices DJSI, är en av de mest välkända.

Läs mer om ESG här