Hållbara företagare

Lokal omställning

– För ett hållbart företagande, en hållbar marknad och ett hållbart lokalsamhälle.

Vi ser en värld i förändring och en hållbarhetsutmaning som kräver att mänskligheten agerar. Agerandet börjar lokalt för att få effekt globalt.

Vi ser att det är allvar och vi vill göra skillnad!

 

Företagarna Nacka Värmdö

Vi vill stötta det lokala småföretagandet i att bistå med sin del i omställningen – att möta de utmaningar och nyttja de möjligheter som detta medför.

Kontakta oss: info@hallbaraforetagare.se

Per Lejoneke, ordförande Företagarna Nacka Värmdö

Företagarnas övergripande vision är:

Företagarna drivs av att utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden är en av de bästa länderna att leva, verka och bo i. Utvecklingen blir först möjlig när företagsamma människor når sin fulla potential och får förutsättningar att kunna lösa dagens och framtidens problem.

Vi vill kunna överlämna ett land och ett samhälle till våra barn och barnbarn som är i bättre skick än det land som vi fick till skänks av tidigare generationer.