Hållbara företagare

Lokal omställning

Vi ser en värld i förändring och en hållbarhetsutmaning som kräver att mänskligheten agerar. Agerandet börjar lokalt för att få effekt globalt. Vi ser att det är allvar och vi vill göra skillnad. Här kan du få hjälp att göra detsamma. Vi hjälper dig till ett hållbart företagande, en hållbar marknad och ett hållbart civilsamhälle.

 

Bakgrund

Om oss

Hållbarhetsportalen

Lokalföreningens webb

Vi har kraften att påverka vår framtid

Vi i Företagarna Nacka Värmdö har bestämt oss för att hjälpa dig att hjälpa både vår planet och din verksamhet. Vi stöttar små- och medelstora företags arbete med att ha fokus på de utvecklingsmöjligheter och den affärsnytta som omställningen mot Agenda 2030 kan öppna upp för. Du får kunskap, insikt och goda exempel och vi kommer att driva intresset framåt för ett hållbart företagande, en hållbar marknad och ett hållbart civilsamhälle.

Lokal samverkan för ett hållbart företagande!

Lokal samverkan för ett hållbart företagande!

Panelsamtal med Emma Eide, ordf. i Miljöutskottet i Nacka kommun samt medlem i föreningen Centerpartiet Nacka och Jesper Johansson, ordf. i Klimat- och Miljöutskottet i Värmdö kommun samt medlem i föreningen Miljöpartiet de gröna i Värmdö.Du kan se samtalet om lokal...

Ställa om – ja visst, men hur och var ska jag börja?

Ställa om – ja visst, men hur och var ska jag börja?

Panelsamtal med Matilda Sjödin från hållbarhetskonsultföretaget TrossaDu kan se samtalet om omställning i efterhand, här på Youtube >>Per Lejoneke, ordf. Företagarna Nacka Värmdö var värd för samtalet. Vad ser du som de tongivande samhällsförändringarna framåt,...

Affärer och utmaningar i en lokal cirkulär ekonomi!

Affärer och utmaningar i en lokal cirkulär ekonomi!

Panelsamtal med Nacka Vatten och Avfalls enhetschef Jan Setreus och CirEkos regionansvariga Anneli BlezellDu kan se samtalet om cirkulär ekonomi i efterhand, här på Youtube >> Per Lejoneke, ordf. Företagarna Nacka Värmdö ledde samtalet. Hur ser er...

Hållbara lokala marknader!

Hållbara lokala marknader!

Panelsamtal med Nacka kommuns inköpschef Sebastian Nordgren, och Värmdö kommuns upphandlingschef Viktor MorawskiDu kan se samtalet om Hållbara lokala marknader i efterhand, här på Youtube >>Per Lejoneke, ordf. Företagarna Nacka Värmdö ledde samtalet. Hur ser er...

Småföretagande i tider av förändring!

Småföretagande i tider av förändring!

Panelsamtal med Företagarnas VD Günther Mårder, Nacka Företagarträff 2023Den 23 februari, på Nacka Företagarträff kunde ni ta del av Företagarna Nacka Värmdös panelsamtal, som ett led i vårt fortsatta arbete för ett starkt och hållbart näringsliv! Du kan titta på...

Politikerfrågor valet 2022

Politikerfrågor valet 2022

Svar från våra politiker i Nacka och VärmdöVi har ställt frågor till våra lokala politiker för att få veta hur de tänker i några viktiga frågor för oss företagare. Läs dem och få en uppfattning om var de står inför valet på söndag. Du kan också ladda ner en...

Nackas koldioxidbudget

Nackas koldioxidbudget

Panelsamtal: Hur ställer vi om för att klara koldioxidbudgeten?Nacka har en lokal koldioxidbudget som kräver en halvering av CO2-utsläppen senast 2026. Lokalsamhället behöver ställa om för att klara klimatutmaningen i tid! Hur samarbetar företag, kommun och...

Omställning i åkeribranschen

Omställning i åkeribranschen

Personligt engagemang gör skillnadVivaldi är åkeriföretaget där hållbarhetsfrågor är en grundläggande del i företagets affärsidé. Med 55 miljoner i omsättning, 32 anställda och 31 kran- och lastväxlarfordon som bland annat kör material till och från byggvaruhus och...

Kontorsinredning med flera liv

Kontorsinredning med flera liv

Se din kontorsinredning som en resursMitt bland hundratals bord, kontorsstolar och hurtsar står John Hultberg som är marknadschef på RP Stockholm, ett företag som hjälper företag hitta hållbara lösningar för kontorsinredning. Vi är på RP:s lager och John Hultberg...

Detaljhandel med hållbarhetsfokus

Detaljhandel med hållbarhetsfokus

Samarbete med kundernaMaxi ICA Stormarknad Nacka, är med sina 300 anställda en av de största privata arbetsgivarna i Nacka. Handlare och Vd Emma Nilsson Billefors har sprungit på butiksgolvet sedan barnsben och började jobba extra i affären redan i högstadiet. Med...

Det är hög tid att ställa om!

Det är hög tid att ställa om!

Ytterligare en svidande rapport har kommit, över klimatläget i världen och vad som återstår att göra. Klimatet är en av flera ekologiska utmaningar vi har. Den och den biologiska mångfalden hör till de viktigaste och mest fundamentala faktorerna. För att Sveriges...

Svensk klimatpolitik för dig som småföretagare

Svensk klimatpolitik för dig som småföretagare

Det klimatpolitiska ramverket – 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket ska skapa långsiktiga förutsättningar för att Sverige ska nå sina klimatmål. Det är en nyckelkomponent i Sveriges bidrag för att leva upp till Parisavtalet.

Vi vill verka för att det lokala näringslivet bidrar med sin del i att Nacka & Värmdö lever upp till målen i Agenda 2030. Vi ser att det är allvar och vi vill göra skillnad!

- Per Lejoneke, ordförande Företagarna Nacka Värmdö

Jag vill vara med!

Hör av dig till oss – så hör vi av oss till dig.