Årets Cirkulativ!

Aktuellt

ByggOle, en del av Beijer Byggmaterial, blev den första vinnaren av priset Årets Cirkulativ som delades ut på Nacka Företagarträff 2024.

Årets Cirkulativ lanserades på Nacka Företagarträff 2024 och instiftades av Företagarna Nacka Värmdö, Nacka kommun och Nacka vatten och avfall. 

Med priset vill man stärka Nackas varumärke som en plats för innovation, hållbarhet och framtida möjligheter. Cirkulär ekonomi representerar en nödvändig övergång från den linjära konsumtionsmodellen till en mer hållbar modell, där material återanvänds och återvinns.

Priset tilldelas en individ, ett företag, en organisation eller en verksamhet som presenterat en affärsidé inom cirkulär ekonomi där resurser återanvänds, återställs, uppgraderas eller återvinns. Särskild vikt läggs vid hur priset bidrar till hållbar utveckling, dess potential att sprida sig till andra kommuner eller branscher, mätbara resultat samt hur Nacka kan bli mer hållbart och cirkulärt genom satsningen.

Den allra första mottagaren av priset var Bygg-Ole, en del av Beijer Byggmaterial, som uppmärksammades för sitt initiativ kring återbruk av byggmaterial. Genom sitt arbete har företaget fått med sig flertalet byggherrar, entreprenörer och beställare och skapat en möjlighet att använda cirkulära byggmaterial i en konservativ bransch under kraftig omställning.

Beijers ambition är att vara branschens ledande företag inom hållbart byggande. För att bidra till att hålla världens temperaturökning under 1,5 grader enligt Parisavtalet, har företaget satt upp mål enligt Science Based Targets. De är också anslutna till UN Global Compact och följer deras tio principer för ansvarsfull bolagsstyrning.