Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt, inkluderande och tolerant där människor känner sig...