Ekonomisk hållbarhet är en integrerad del av hållbarhetsbegreppet och innebär att använda, vårda...