Affärer och utmaningar i en lokal cirkulär ekonomi!

Aktuellt

Panelsamtal med Nacka Vatten och Avfalls enhetschef Jan Setreus och CirEkos regionansvariga Anneli Blezell

Per Lejoneke, ordf. Företagarna Nacka Värmdö ledde samtalet.

Hur ser er omvärldsspaning ut?

Det händer mycket på området för miljö och återvinning. En ny grej som kan komma är digitala produktpass, där man kan se hur en produkt påverkar miljön i minsta detalj. Det kan hjälpa oss konsumenter att göra bättre val och hjälpa till att hantera produkterna bättre. Kommunerna tar också över insamlingen av förpackningar från 2024, vilket är ett steg mot ett mer cirkulärt samhälle. Restauranger måste börja sortera matförpackningar och företag i flerfamiljshus kan använda avfallshantering där. Alla företag behöver vara med på förändringen, inte bara de stora företagen. Det är farligt att vänta och se, så vi behöver vara med nu.

100% cirkulär – Cirkulär ekonomi?

Vi vill att det som produceras ska hålla länge och vara användbart även efter att det har tjänat sitt syfte. Därför designar vi våra produkter så att de går att plocka isär och använda igen. Vi vill också undvika att använda farliga kemikalier. Vi försöker minska mängden avfall och istället skapa fler återvinningsmöjligheter. Vi vill uppmana våra kunder att välja alternativ som minskar vår belastning på miljön genom att återanvända och undvika att använda nytt material.

Finns det några bra exempel på detta?

Ett sätt att främja cirkularitet är genom att dela produkter eller erbjuda dem som en tjänst istället för att köpa dem. Det finns olika plattformar som gör detta möjligt, och vissa företag har även specifika återbruksavdelningar. Det är viktigt att både företag och konsumenter tänker mer hållbart och tar steg mot att minska mängden avfall och utnyttja resurserna bättre.

Ser man branscher som går i fronten i detta eller är det en bred uppslutning?

Textilbranschen är problematisk och det handlar om producentansvar. Men det finns företag som tar tag i problemet och funderar på hur de kan använda restmaterial på ett annat sätt. Södra är ett exempel på ett skogsföretag som blandar textilfibrer med trämassa. Textilia hyr ut arbetskläder och startade Upside där man gör något annat av kläderna när de inte längre går att hyra ut. Företaget RP hyr ut begagnade kontorsmöbler. Cirkulär ekonomi är inte nytt, många företagare jobbar redan med det. Det är viktigt att lyfta upp små lokala företag som jobbar på detta sätt. Kommuner kan vara föregångare genom att upphandla från dessa företag.

Finns det några bra exempel på företag i Nacka som hoppat på detta?

I Nacka har de ett nätverk för återbruk där olika företag som jobbar med cirkulär ekonomi kan mötas och dela information. De håller sig också uppdaterade på nya lagar och regler på området. Ett kul samarbete de har är med Beijer Bygghandel där de transporterar återanvänt material till Beijers lokaler för att visa Nackaborna att det är möjligt att använda begagnat material bredvid nytt material.

Hur har det gått då?

Vi sparar på klimatet genom att samla in material och återanvända det istället för att slänga det. Även om vi inte samlar in jättemycket material gör vi ändå en viktig klimatbesparing. Vi har också lyft agendan på frågan om återbruk och diskuterat det som en möjlighet. Ett exempel är samarbetet med Beijer Bygghandel, där man nu har tillsatt en projektledare för återbruk. Det viktigaste är att vi sprider medvetenhet om möjligheten att återanvända material istället för att slänga det.

Men var kommer materialet från – byggen eller privatpersoner?

I våra kretsloppscentraler tar vi emot bygg- och rivningsmaterial från privatpersoner, och genom samarbetet med Beijer Bygghandel har vi ökat medvetenheten om möjligheterna med återbruk. Ett annat exempel på återbruk är företaget Ikoma, som gör OSB-skivor av förpackningar, men där utmaningen är att hitta närliggande källor till råvaran. Kommunerna har en roll i att få olika parter att mötas och hitta möjligheterna till återbruk och cirkulär ekonomi.

Hur ska ett företag tänka och var ska man börja?

Man bör våga testa och prata med andra när det gäller återbruk och cirkulär ekonomi. Det finns många delningsappar och tjänster man kan prova för att komma igång. Om man har tankar och idéer kan man höra av sig till kommunen. Det är viktigt att börja med att vara en bra kund och titta på vilka besparingar man kan göra i sin verksamhet. Man kan också titta på vilken kompetens man har och om man behöver skaffa sig nya. Digitaliseringen är också viktig för att hitta samarbetspartners och nya affärer inom cirkulär ekonomi. Produktpass kommer också bli helt digitalt.

Om vi lyfter ut några särskilda branscher i det här då – tex produktion kontra konsult?

Alla företag kan ha olika förutsättningar, men det viktiga är att ha samma tankegrund. Genom att börja med en cirkulär affärsidé och sedan jobba med det uppströms och nedströms kan man växa och göra mer hållbara val. Det finns många företag som gör bra val, och det är viktigt att uppmärksamma dem. Genom att ha produktpass kan man visa upp sina hållbara val och undvika att “green-washa”. Det är viktigt att komma igång någonstans och vara stolt över det, för alla steg räknas och det är aldrig för sent att börja.

Hur har ni gjort med er egen omställningsresa i er egen verksamhet?

Vi på företaget har hög prioritet på hur vi tar hand om vårt material och funderar på detta dagligen. Vi letar efter samarbetspartners som kan hjälpa oss hantera vårt avfall på nya sätt och försöker alltid att utmana oss själva i detta arbete. Vi håller oss uppdaterade om vad som händer i omvärlden och nätverkar för att hitta nya idéer och lösningar. Vi är stolta över att vara långt framme i detta arbete.

Men hur ser det ut internt?

Vi jobbar med energibesparing och köp av energi för att göra våra kontor mer miljövänliga. Detta har pågått länge och går hand i hand med att bli mer hållbar.

Som konsulter har vi också valt att digitalisera vårt arbete, till exempel genom att inte använda visitkort och ha en digital administration.

Hur kan era organisationer vara behjälpliga för Nackas företag?

Vi har olika nätverk där du kan vara med och diskutera hur vi kan återanvända saker på ett bättre sätt. Du kan anmäla dig på vår hemsida och testa återbruk från våra kretsloppscentraler. Vi har också en plats på Nacka Forum där du kan diskutera affärer och återbruk med oss. Vi tittar på olika saker, till exempel textilfråga.

CirEko finns framförallt om man vill höja sin kunskap. Vi har en utbildning – 8 cirkulära affärssteg för mindre företag upp till 250 anställda. Besök vår hemsida, Cirkulära Sverige, om du vill lära dig mer.