ISO 14001 – Miljöledning

ISO 14001 är världens mest kända och tillämpade internationella miljöledningsstandard. Den innehåller en arbetsmodell som hjälper ditt företag eller din organisation att fokusera på rätt saker när det kommer till prioritering, planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av verksamhetens miljöarbete.  Det handlar inte bara om att minska verksamheters negativa miljöpåverkan utan även att använda resurser på rätt sätt och att skapa nya affärsmöjligheter.

ISO 14001 är motorn i hela ISO 14000-serien med ett tydligt fokus inom områden som strategisk nytta, ledningens engagemang, miljökommunikation och märkning, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.

Generellt är ISO 14000-serien som en verktygslåda med en rad stödstandarder som kan användas för fördjupning inom ett specifikt område. Ett exempel är ISO 14021 och ISO 14063 som båda handlar om hur en organisation eller ett företag ska marknadsföra och kommunicera kring sina produkter för att verka trovärdig mot allmänheten och mot sina kunder.
 

För dig som småföretagare

ISO är ett bra stöd för dig som vill arbeta systematiskt och strukturerat med miljöarbete. Verktyget hjälper till att skapa ordning och reda i företaget, vilket gör det både lättare och effektivare att arbeta framgångsrikt och systematiskt med hållbarhet.

Läs mer här
Om miljöledning – Svenska institutet för standarder (SIS).