Global Reporting Initiative, GRI

Global Reporting Initiative (även känt som GRI) är ett internationellt oberoende och ideell organisation som stöttar företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption.

Det är ett av världens mest använda och tillförlitliga ramverk för hållbarhetsredovisning och idag redovisar alla statliga och många privata verksamheter i Sverige sitt hållbarhetsarbete enligt GRI: s principer. Riktlinjerna fokuserar på väsentlighet och ställer krav på att företag ska genomföra en analys för att identifiera sina viktigaste hållbarhetsfrågor.

GRI:s principer är en inspirationskälla för samtliga verksamheter som vill hålla hög standard på hållbarhetsarbetet, vare sig man har krav på sig att redovisa enligt standarden eller inte.
 

För dig som småföretagare

Om du rapporterar ditt hållbarhetsarbete kan du som företag förbättra relationen med viktiga intressenter. Genom att presentera ett tydligt, trovärdigt, heltäckande och transparent underlag, har du möjlighet att stärka förtroendet och varumärket. Dessutom får du själv ett underlag för fortsatt arbete. Du kan också se på GRI:s principer som en start och en inspirationskälla för ditt vidare hållbarhetsarbete.

Läs mer: Global Reporting Initiative