ISO 14021 och ISO 14063 – Miljömärkning och miljökommunikation

Det finns också en rad stödstandarder som är närbesläktade med miljöledningsarbetet inom ISO 14001 och som kan användas för fördjupning inom ett specifikt område. Till exempel ISO 14021 och ISO 14063 som båda handlar om hur en organisation eller ett företag ska marknadsföra och kommunicera kring sina produkter för att undvika greenwashing och vara trovärdig mot allmänheten och mot sina kunder.
 

Produkter och tjänster

ISO 14021 avser företags egna miljöuttalanden. Det kan vara uttalanden, symboler, grafik som ett företag använder om sina produkter eller tjänster. Standarden reglerar till exempel termer som ofta används i miljöpåståenden, och vanligt är att benämna en produkt som miljövänlig eller klimatneutral. I det fallet behöver ett antal kriterier uppfyllas som till exempel klimatberäkning enligt GHG protokollet (inkl. verksamhetens samtliga utsläpp enligt scope 1, 2 och 3), tredjepartsgranskning, klimatkompensation och offentlig publicering av underlaget. Här används ofta ISO 14067 i kombination – som handlar om klimatpåverkan från produkter.
 

Miljökommunikation

Den andra miljökommunikationsstandarden är ISO 14063 (miljökommunikation), som till skillnad mot ISO 14021 är bredare och berör kommunikation av allt miljöarbete i en organisation. Den ger vägledning om allmänna principer, policy, strategi och aktivitet i samband med såväl intern som extern miljökommunikation.
 
Läs mer

ISO 14021, Svenska institutet för standarder (SIS).

ISO 14063, Svenska institutet för standarder (SIS).