23 februari: Nacka Företagarträff

Genomfört event

Hållbara Företagare på Nacka Företagarträff

Den 23 februari, på Nacka Företagarträff, kan ni ta del av Företagarna Nacka Värmdös fortsatta arbete för ett starkt och hållbart näringsliv!

I montern kommer allt fokus ligga på Hållbara Företagare och du kan ta del av flera panelsamtal på plats, och även se dem efteråt på vår Youtube-kanal.

Vi vill stötta företagares arbete med att lindra de negativa konsekvenserna, och ha fokus på de utvecklingsmöjligheter och den affärsnyttan omställningen mot Agenda 2030 kan öppna upp för.

Värd för samtalen är Per Lejoneke, ordf. Företagarna Nacka Värmdö, ordf. Mötesplats Stavsnäs, ordf. Djurö Vindö IF och egen företagare – Prioriterat AB.

Träffen är öppen för utställare och VIP-besökare från 07.30.
Besökare är välkomna från kl 12.00 och då kan du träffa oss i vår monter. Besöksbiljetten är gratis och hämtas här >>

Panelsamtal på Nacka Företagarträff 2023: Ställa om - Ja visst, men hur och var ska jag börja?

Panelsamtal 12.15-12.45:

Ställa om – ja visst, men hur och var ska jag börja?

Att ta tag i omställningsarbetet som mindre företag, är en utmaning. Arbetet kostar både tid, pengar och engagemang, men är samtidigt ett jobb som behöver göras för att säkra sina affärer när övriga samhället ställer om. Samtidigt öppnar omställningen upp för nya affärer och nya kundrelationer.

I detta samtal lyfter vi handfasta råd och tips på hur mindre företag smidigt kommer igång med sitt omställningsarbete.

Gäster: Matilda Sjödin, Trossa

Panelsamtal på Nacka Företagarträff 2023: Hållbara lokala marknader!

Panelsamtal 13.00-13.30

Hållbara lokala marknader!

En avgörande förutsättning för att företagen skall klara att ställa om till ett mer hållbart företagande, är att det finns kunder och en marknad som är villig att göra affärer. Oavsett om vi är företag, kommun, organisation eller privatperson, så är vi en del av en kedja med både köpare och säljare.

I detta samtal lyfter vi vad krävs det för att bli en bra kund eller leverantör när vårt lokalsamhälle ställer om?

Gäster: Sebastian Nordgren, inköpschef Nacka Kommun och Viktor Morawski, upphandlingschef Värmdö Kommun

Panelsamtal på Nacka Företagarträff 2023: Affärer och utmaningar i en lokal cirkulär ekonomi!

Panelsamtal 13.50-14.20:

Affärer och utmaningar i en lokal cirkulär ekonomi!

En betydande del av omställningen handlar om att minska ”slit och släng” och i stället se till att det vi slänger, tas om hand och återanvänds eller återvinns tillbaka in i produktionen. Detta kräver betydande förändringar men öppnar samtidigt upp för nya möjligheter att göra affärer.

I detta samtal lyfter vi fram möjligheter och affärer när samhället blir mer cirkulärt.

Gäster: Jan Setreus, enhetschef på Nacka Vatten och Avfall och Anneli Blezell, regionansvarig CirEko

Panelsamtal på Nacka Företagarträff 2023: Småföretagande i tider av förändring!

Panelsamtal 14.40-15.10:

Småföretagande i tider av förändring!

Att starta, driva och utveckla företag är för många en livsstil, och en källa till både glädje och framgång. Samtidigt finns det risker i omvärlden, i det egna företaget eller i familjen, som lätt ställer det egna företagandet på sin spets.

I detta samtal lyfter vi olika perspektiv på småföretagande och hur Företagarna som lokalförening kan tänka och stötta de lokala företagen.

Gäster: Gunther Mårder, vd Företagarna

Panelsamtal på Nacka Företagarträff 2023: Lokal samverkan för ett hållbart företagande!

Panelsamtal 15.20-15.50:

Lokal samverkan för ett hållbart företagande!

Den pågående klimatomställningen i samhället kommer få stora konsekvenser för lokala företag. Tuffa utmaningar men även spännande affärsmöjligheter finns om hörnet. Men vem vågar ta det lokala ledarskapet för att jobbet blir gjort?

I detta samtal lyfter vi kraften i mötet mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle.

Gäster: Emma Eide, ordf. i Miljöutskottet i Nacka kommun samt medlem i föreningen Centerpartiet Nacka och Jesper Johansson, ordf. i Klimat- och Miljöutskottet i Värmdö kommun samt medlem i föreningen Miljöpartiet de gröna i Värmdö.