5 maj: Nacka Företagarträff

Genomfört event

Se panelsamtalet i efterhand

Hållbara Företagare på Nacka Företagarträff

Den 5 maj samlar vi krafterna för ett fortsatt starkt och hållbart näringsliv!
I Företagarna Nacka Värmdös monter kommer allt fokus ligga på Hållbara Företagare. Vi kommer även ha ett panelsamtal i programmet på eftermiddagen, där bland annat lokala företagare får inspirera oss med sin hållbara resa.

Vi vill stötta företagares arbete med att lindra de negativa konsekvenserna, och ha fokus på de utvecklingsmöjligheter och den affärsnyttan omställningen mot Agenda 2030 kan öppna upp för.

I vår monter får du veta mer om hur du kan vara med på resan, och hur vi driver intresset framåt för ett hållbart företagande, en hållbar marknad och ett hållbart civilsamhälle.

Träffen är öppen för utställare och VIP-biljetter från 07.30. Vi öppnar för besökare kl 12.00 och då kan du träffa oss i vår monter T.

Koldioxidbudget Nacka panel

Panelsamtal:

Hur ställer vi om för att klara koldioxidbudgeten?

Nacka har en lokal koldioxidbudget som kräver en halvering av CO2-utsläppen senast 2026. Lokalsamhället behöver ställa om för att klara klimatutmaningen i tid!

Hur samarbetar företag, kommun och civilsamhälle bäst för att lyckas med det här? Hur ser ett väl fungerande lokalsamhälle ut för medborgare och företag efter omställningen – och vilka utmaningar står vi för om vi inte klarar att ställa om i tid?

Amanda SvenssonFöretagarna, leder samtalet mellan

Deltagare:
Andreas Totschnig, Miljö- och bygglovsdirektör Nacka kommun
Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank
Patrick Lepierre, vd Dipart
Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden
Per Lejoneke, Ordförande Företagarna Nacka Värmdö

Programmet på Nacka Företagarträff

Du hittar programmet här >>