Cirkulär ekonomi, klokt och nödvändigt

Ekologisk hållbarhet, Hållbarhet

Begreppet cirkulär ekonomi finns överallt. Men vad är det och vad innebär det för mig som företagare?

I en cirkulär ekonomi utvecklar man processer för att bättre nyttja resurser och återföra dem till systemet. Motsatsen är det linjära systemet som är en mer kortsiktig affärsmodell som består av tillverkning, produktköp, användning och kassering.

Många faktorer samverkar i en cirkulär process för att behålla värdet av produkter och tjänster så länge som möjligt. Produkter behöver till exempel redan från början utformas för att kunna uppgraderas, laga och sen återvinnas i sin helhet. Smarta tekniska lösningar och samverkan mellan olika aktörer i kretsloppet är andra viktiga påverkansfaktorer.

Linjär ekonomi vs cirkulär ekonomi

För dig som småföretagare

Företagen är en stor förändringskraft och som företagare finns mycket att göra. I ett cirkulärt ekonomitänk använder man modeller som lyfter fram affärsmöjligheter i cirkulära kretslopp. Att alla på företaget lär sig att tänka i cirkulära banor och tar reda på hur den miljöpåverkan som är ”uppströms och nedströms” fungerar – för att sen även agera för att det ska bli bättre. Det är inte bara helt nödvändigt för att vi gemensamt ska minska växthusgasutsläppen, utan kan även innebära stora ekonomiska fördelar. Tjänster ingår förstås också i den cirkulära ekonomin, både de som företaget erbjuder och de du använder.

När du ser över företagets hela värdekedja är bör du fokusera på de delar som är extra viktigt att åtgärda. Varje företag och bransch har självklart sina förutsättningar, men här kommer några snabba och enkla råd:

  • Du pratar med dina leverantörer och kunder och andra partners i din värdekedja om deras del av hållbarhetskedjan. Kanske behöver du byta någon ut någon leverantör mot en annan som arbetar mer hållbart.
  • Du kanske vill jobba med återvunnet i stället för nytt.
  • Du ser över förpackningar och väljer sådant som går att dela (plats/papper) eller som inte alls innehåller plast – eller väljer plast som avfallsmaskinerna kan sortera (all färgad plast är dåligt eftersom robotarna som sorterar plasten inte känner igen färgen).
  • Du hyr maskiner, möbler och annat, och det som köps in är av hög kvalitet som håller längre – alternativt är begagnade. Det finns många smarta tekniska lösningar för det.
  • Du som chef lär dig mer om cirkulär ekonomi, och hållbara värdekedjor och uppmärksammar och utbildar även övriga medarbetare i ämnet.

Mer att läsa

Och du som verkligen vill fördjupa dig kan se hur Global Compact Network Sweden i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola gjort en guide  “From Linearity to Circularity – A guide on how companies can transition into the circular economy”.  Den ger vägledning åt företag som vill ställa om mot en cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Den är utformad för att vara relevant för företag oavsett storlek eller bransch. Värdefulla insikter finns att hämta både för företag som befinner sig i startgroparna för cirkulär omställning samt för de som kommit en bit på vägen.