Detaljhandel med hållbarhetsfokus

Case

Samarbete med kunderna

Maxi ICA Stormarknad Nacka, är med sina 300 anställda en av de största privata arbetsgivarna i Nacka. Handlare och Vd Emma Nilsson Billefors har sprungit på butiksgolvet sedan barnsben och började jobba extra i affären redan i högstadiet. Med avbrott för studier och föräldraledighet är Emma nu ytterst ansvarig och framstår som eldsjäl när vi på Företagarna Nacka Värmdö träffas för en intervju om stormarknadens hållbarhetsarbete och hennes egna tankar i ämnet.

– Den absolut största utmaningen är faktiskt kundernas beteende i vardagen och vår ganska svåra roll att påverka kundernas val. Det är ofta stor skillnad mellan de värderingsstyrda uttalanden som människor gör och det faktiska beteendet. Vi försöker erbjuda så mycket ekologiskt som möjligt utifrån kundernas önskemål men då krävs det också att den efterfrågan återspeglas i praktiken, vilket inte alltid är fallet. Men vi tror stenhårt på att ha ett stort och bra utbud av ekologiskt och lokalproducerade varor, och fortsätter att utveckla det sortimentet.

John Hultberg på Recycling Partner visar återanvända kontorsmöbler som ligger på ett lager

Handlare och Vd Emma Nilsson Billefors vid ekoväggen på Maxi ICA Stormarknad Nacka

Hur har ni gått till väga i ert hållbarhetsarbete och vad är ditt råd till andra företagare?

– Man måste börja någonstans och börja enkelt. Det är så vi har tänkt. Vi började med de frågor som vi med enkelhet kunde påverka och som går hand i hand med butikens lönsamhet också. Man behöver inte börja där det är svårt eller komplicerat eller på områden som kräver mycket resurser utan där man ser tydliga kopplingar till det dagliga arbetet. Sen fokuserar på man på det. Helhetstänket är också viktigt, att inte jobba i stuprör med hållbarhetsarbetet. Jag hör ibland personer på olika företag säga att man tycker det här är svårt, eller att man måste göra någonting helt nytt eller komma på någon helt ny kreativ idé. För oss handlar det om matsvinn. Det handlar om energiförbrukning och om konsumentbeteende. Det är där vi har möjlighet att nå en förbättring.

När det gäller sortiment, kan du som handlare styra konsumenterna åt en mer hållbar riktning?

– Det är en vanlig fråga. ICA maxi har som koncept att vara till för alla, och det betyder också att vi saluför allt ifrån importerat till svenskt, ekologiskt och premium. Vi erbjuder valfrihet. Om jag bara har ekologiska produkter skulle kunderna i högre utsträckning välja någon annanstans att handla. Så vi gör annat, till exempel att bygga destinationer i butiken, synliggöra ekologiska varor och rikta in kundernas medvetenhet om fördelarna att köpa svenskt och ekologiskt.

Snart monteras solceller på taket på ICA Maxi i Nacka

Blomsterboda är en av ICA Maxi Nackas lokala leverantörer som odlar tulpaner i ett av Sveriges modernaste växthus, som dessutom var först med 100% cirkulärt kretslopp.

Matsvinn, samarbete och processer, hur hänger det ihop?

– Eftersom vi är styrda av livsmedelslagstiftningen behöver vi redovisa en rad saker som innehåll, förädlingsprocess, ursprung osv. Det är en utmaning i flera avseenden. Förut kunde vi inte göra blandade svinnpåsar med frukt och grönt, just av det skälet. Men där förstod myndigheterna att det var klokt att ge dispens, så idag får vi lov att sälja svinnpåsar i stället för att slänga. Vi jobbar med plockrutiner, har dialog med leverantörer och kunder och har ett samarbete med skolor. Vi har också varit med i ett stort Resvinn-projekt, ett stort nationellt svinnprojekt som mycket handlar om att kroka arm mellan aktörer som nyligen avslutats men som vi fortsätter med tillsammans med Academedia och Gordon delivery. Det handlar om det i väldigt hög utsträckning. Ofta är det ett hinder att man inte samarbetar, både mellan företag och mellan konsumenter och företag. Vårt faktiska matsvinn har minskat massor och ligger idag på 0,6 %. Såklart är det en effekt av att konsumenterna blir alltmer medvetna men också vårt eget aktiva arbete. Det är heller inte skambelagt att köpa mat med kort datum och de flesta tycker det känns bra, även för den egna plånboken. Men 25 procent av matsvinnet sker ändå i hemmet. Självfallet säger jag därmed inte, handla mindre, utan planera bättre och utöka era matkunskaper!  

Ska man köpa lokalt producerat eller ekologiskt?

– Den där debatten ger jag mig faktiskt inte in i. Olika saker är olika viktiga för olika personer och det finns inte något givet svar. Det viktiga är att man gör ett aktivt val. Vi försöker släppa in fler lokala företag och producenter och hjälpa dem att möta alla krav som finns med certifieringar, ingrediensförteckningar eller annat. Vi är väldigt måna om att de ska leva upp till det. Vårt mål är att ha en lokal försäljningsandel på fem procent och även att öka vår ekologiska andel som idag ligger på knappt åtta procent.

 

”Det handlar ju vad som händer varje dag. Jag tror det är viktigt att man inte ser hållbarhetsarbetet som enskilda insatser eller aktiviteter.”

Ni ser er själva som samhällsmedborgare. Berätta om det.

– Det är ju upp till oss att fylla det begreppet med olika mervärden och lyfta det på avdelningsmöten och intern kommunikation, men också externt. Vi har en så kallad CSR vägg vid kundservice där vi berättar om olika initiativ och projekt vi gör. Ett exempel är projektet Maskrosbarn och deras julklappsinitiativ. Men vi engagerar oss i också andra forum. Omställning Stockholm till exempel, Klimatnätverket Nacka och Vible Cities – olika sammanhang där vi försöker inspirera, lära oss och bidra på vårt sätt. Sen är vi med i ett nätverk som heter ”Trygg och säker i Nacka”. Det handlar om vårt gemensamma ansvar och där tror jag att ännu fler företag skulle kunna ha nytta av att bidra och delta. Både för att vi ska kunna samarbeta bättre och få konkreta resultat.

Vad kan ni göra bättre?

– Ja, där tar ju listan inte slut. Det finns alltid saker man kan göra bättre, mer och annorlunda. Vi skulle till exempel kunna engagera våra egna medarbetare ännu mer. Det finns säkert de som brinner för hållbarhet och som inte riktigt får utlopp för sitt engagemang inom ramen för våra väggar.

Avslutningsord?

– Alla kan ställa sig frågan; Vad är viktigt för dig? Vad är viktigt för din familj? Att var och en gör ett val och gör något – både som privatperson och som företagare, gör hela skillnaden. Och att det handlar om vad som händer varje dag. Den här omställningen vi talar om, som företagare alltså, är inga enskilda sponsringsinsatser eller nedslag utan ett långsiktigt arbete. Men börja någonstans i alla fall. Det är mitt absoluta råd, avslutar Emma

Några tips om hållbarhetsarbete från Emma

  • Börja någonstans och ta inte de mest investeringsintensiva besluten först.
  • Se affärsmöjligheter i ditt hållbarhetsarbete.
  • Jobba kontinuerligt och långsiktigt.
  • Samarbeta, engagera och involvera – medarbetare, leverantörer och kunder.
  • Dela tips och idéer.
  • Ta hjälp av experter.
  • Sätt mål och mät resultat.
  • Skapa stolthet internt.
  • Glöm inte de andra dimensionerna av hållbarhet.