19 November: Elkraftförsörjningen ur tre perspektiv

Genomfört event

Nacka kommun bjuder in till frukostmöte

Det blir en ordentligt genomgång av varför elprisutvecklingen ser ut som den gör.

Finns det generella kopplingar som rör hela energifrågan? På vilket vis finns det internationella aspekter i den utveckling vi nu ser? Vad innebär detta nya för ett företag i Nacka? Räcker elen?

Programmet börjar med fika kl 08.00 och håller på till kl 10.00. Det finns utrymme för frågor.

Programmet

Kraftförsörjningen från världen till Nacka
Jonas Kellberg, VD Nacka Energi AB

Vad händer med marknaden ur ett slutkundsperspektiv, priser, etc?
Fredrik Heleander, VD Boo Energi Försäljnings AB

Hur ser det ut för företagen i regionen? Räcker elen i framtiden?
Lisa Lindqvist, Näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare

Datum: 19/11
Tid: 08.00 – 10.00
Plats: Nackasalen i Nacka stadshus
Observera att det kan vara ont om parkering.

Anmäl dig här! 

Övrigt 1: vi bjuder på fika
Övrigt 2: glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder