Existentiell hållbarhet ger oss hopp och handlingskraft

Existensiell hållbarhet, Hållbarhet

Existentiell hållbarheten handlar om att behålla tron på att det är värt att utforma livet (och företagandet) på ett hållbart sätt och att hitta mening och kraft på ett djupare plan. Det går hand i hand med existentiell hälsa och motståndskraft och påverkar det personliga förhållningssättet, företagandet och samhället i stort.  Allt hänger ihop och går inte med lätthet att särskilja.

Ämnet existentiell hållbarhet har vid sidan av klimatpsykologi hittills hanterats av psykologer, psykoterapeuter och andliga ledare. Klimatpsykologi till exempel, studerar hur vi människor beter oss i relation till klimatkrisen, varför vi gör som vi gör och framför allt varför vi inte gör mer.
 

Genomgripande förändring – en svår process

När livet skakar till rejält, oavsett om det är på ett personligt plan, på jobbet, eller i samhället – inser vi oftast att det är nödvändigt med förändring. Vi tvingas göra val och ta ställning, förändra beteenden och kanske försaka. När vi nu alla står inför den klimatkris som är ett faktum, och som vi vet kräver att vi alla agerar kraftfullt och snabbt – är det lätt att bli matt och handlingsförlamad. Vi kan få existentiell ångest inför hotet mot själva vår existens och hamna i förnekelse. Pandemier och ett komplext och oroligt läge i världen gör inte saken bättre. Det kan också ligga nära till hands att tänka att den berör någon annan, på en annan plats, en annan generation. Klimateffekterna kan också uppfattas som oklara, felaktiga eller i alla fall tolkningsbara. Kan vi lita på de som påstår att det är så illa?  Räcker det inte om jag gör lite grann? Jag tror inte på det här. Jag orkar inte! Tillitsbrist, faktaresistens och polarisering kan i värsta fall hindra oss från att orka, hoppas och tro. Men positiva krafter finns!
 

Hopp, tillit och mänsklig utveckling

Nu ökar fokus på den existentiella dimensionen på hållbarhet. Allt fler lärosäten, organisationer och sammanslutningar konstaterar att vi inte bara kan lita på tekniska, politiska och ekonomiska lösningar för att komma till rätta med de lokala och globala utmaningar vi står inför. Vi behöver vända blicken inåt, mot oss själva. Många uttrycker den existentiella delen som den verkliga hävstången för att nå hållbarhetsmålen tillsammans. En del går så långt som att säga att vi inte kommer att nå våra hållbarhetsmål om vi inte jobbar medvetet med vår inre utveckling. De menar att klimatkrisen är en existentiell kris och att den kulturella och andliga dimensionen är en förutsättning för att vi kommer framåt, vid sidan av de åtgärder som är nödvändiga.

Vi människor är problemet – och lösningen

Det sätt som vi tänker och agerar på i världen – och hur vi löser problemen, är alltså problemet. Så vad kan vi göra åt saken, och hur arbetar man med det inre perspektivet?

Frågan är förstås stor men eftersom vi tycker detta är viktigt vågar vi ge ett par råd på vägen. Lyssna på poddar, läs om ämnet. Stanna upp och reflektera, hemma och på jobbet. Skapa utrymme för samtal och eftertanke och kanske en samling kring insikten om att vi behöver dela ansvaret och engagemanget för de här frågorna – och att vi behöver lita på varandra. Öppna upp för samarbeten och samtal om det som är jobbigt och svårt, och våga lyssna och dela tankar om vad som är viktigt i livet och var du står i relation till helheten.

Här är några tips på mer att lyssna på, se och läsa.

Inner Devopment Goals, är ett globalt initiativ med företag, organisationer och akademier som utbildar, inspirerar och stärker människor att vara en positiv förändringskraft i samhället. De menar att de främsta miljöproblemen är själviskhet, girighet och apati och har därför formulerat ett antal inre mål som handlar om inre kompass, öppenhet, inlärningstänk, självmedvetenhet, närvaro, förnuftsskapande, samhörighet, ödmjukhet, samskapande, tillit och ihärdighet. Se youtube video.

Klimatpsykologigruppen. Klimatpsykologi är ett tvärvetenskapligt fält som studerar de mänskliga aspekterna kring hur vi beter oss i relation till klimatkrisen, vilka psykologiska processer som påverkar att klimatfrågan är svårlösbar och hur vi kan använda oss av den kunskapen för att skapa förändring.

Utbildningsradion, UR Samtiden.  Hållbarhet och existens: Varför är klimatfrågan en existentiell fråga? Fem samtal från S:t Nicolai kyrka i Örebro med olika gäster. ”Vi vill hitta andra perspektiv på klimatkrisen. På samtiden, människorna och livet på planeten vi är helt beroende av. Samtalet har länge helt dominerats av ekonomi, teknologi och politik – alltså samma utgångspunkter som skapat krisen. Vi behöver prata om det. Med andra människor. Men andra perspektiv.”

Notera: Företagarna är bransch-, partipolitiskt och religiöst obunden och referenser och länkar till kyrkan eller nämnd andlighet i texten finns eftersom det är relevant för att beskriva ämnet existentiell hållbarhet.