14 oktober: Företagen, transporterna och omställningen

Referat

Referat

Anders Josephsson från Transportföretagen presenterade transportbranschen och dess utmaningar i den omställning vi just nu står mitt i.

I Sverige finns det cirka 30 000 verksamma företag i transportsektorn. Dessa företag sysselsätter 240 000 anställda och omsätter ungefär 500 miljarder per år, vilket är ca 4,9% av vad hela näringslivet omsatte 2019.

När Sverige ska ställa om så är transporterna och transportbranschen en prioriterad grupp att göra mer hållbar. Med hjälp av elektrifiering, digitalisering, automatisering och uppkopplade fordon, ska branschen gå från fossildrift till fossilfritt på 20-25 år.

Fram till 2030 skall transportsektorn minska sina fossila utsläpp med 70% vilket betyder 8% per år. 

En viktig parameter är elektrifieringen av tunga transporter. Det finns idag 84 000 tunga lastbilar i Sverige, varav 50 st går på ren el. 

På personbilssidan går det snabbare. Idag är mer än hälften av alla nyregistrerade bilar klassade som EL-bil eller hybrid.

Samtidigt finns det 5 miljoner personbilar i Sverige varav 4,7 miljoner går på bensin eller diesel och vars livslängd är 15 år, vilket gör att det kommer ta tid att fasa ut.

Ett alternativ är biodrivmedel som etanol och HVO.

Lokala och regionala transporter

När det gäller lastbilstransporter så kommer elektrifieringen först slå igenom i lokala och regionala transporter, repetitiva transporter där man kör mer eller mindre samma linjer dag efter dag. Exempelvis livsmedelstransporter som ICA, DAGAB, Axfood och COOP som provar elektrifiering.

Den upphandlade trafiken är lättare att elektrifiera än lastbilstransporterna. Dels för att de upphandlade persontrafiken har köpare som är beredd att betala och man skriver långa avtal, och sedan går ju busstrafiken på linje och då är det lättare att planera när man ska ladda. 

De bussar som går i linjetrafik är i dag nästan uteslutande drivna med biodrivmedel som HVO eller biogas. 

Med lastbilar som kör internationellt så kommer elektrifieringen ta längre tid – det är en marknad som är hårt konkurrensutsatt.

Viktiga parametrar för omställning av transportbranschen genom elektrifiering är att det finns tillgång på elektricitet. 

Dels i nätet men också att det finns en laddinfrastruktur med laddstolpar som räcker till och som laddar tillräckligt fort. 

En annan utmaning är priset på bilar och lastbilar. En tung lastbil som går på fossila bränslen kostar 1,5 miljoner. Samma lastbil med elektrifierad framdrivning kostar 5 miljoner att köpa.

Det finns i dagsläget inga tecken på att transportbehovet kommer att minska, utan snarare tvärt om. Transporter är viktigt för vår välfärd och att samhället skall fungera.

Om naturen och miljön inte klarar detta så har vi en utmaning. Och det är stora skillnader över landet både när det gäller behovet av transporter och tillgängliga alternativ.

Transportbranschens bärande budskap är att Vi ska jaga utsläppen – inte transporterna.

För åkeriföretag som tittar på elektrifiering så är det viktigt att fundera på:

  • Hur man laddar lastbilarna?
  • Ska det vara med batteriteknik?
  • Vad ska man investera i för lastbil? Det finns ju batterier men det pratas ju även om elväg där man laddar under tiden man kör, men det är inte riktigt framme ännu. 
  • Vill man elektrifiera så kan det vara en idé att prata med någon av sina kunder, för att se om det finns möjlighet till en gemensam lösning.

Vad som skett på personbilssidan är ju mycket snabbare än vad många trodde. Och det kanske blir så även för tunga transporter. Börjar det dugga in beställningar på elektriska lastbilar så blir det en följa-John effekt.

Upphandling

För en kommun som vill stötta sina företag och lokala transporter, så är upphandling en viktig faktor. När man upphandlar transporter så bör man arbeta med främjande skall-krav för att man undviker lägsta pris.

Det kommer tydliga signaler från företag som ger sig in i offentliga upphandlingar, att det offentliga ofta inte är så bra på att handla hållbart. Kommuner skyller på LOU, men det går om man ställer tydliga skall-krav. Man behöver inte alltid välja det lägsta priset. Sedan är det viktigt att kommunen skriver avtal som stegar, så att man inte ska införa allt med en gång.

Kommuner har kommit olika långt i detta med att främja elektrifiering i sina upphandlingar. Stockholms stad riktar in sig på att bli 100% elektrifierade, en spjutspets på elektrifiering.

Stöd i företagarföreningen

Våra företagarföreningar kan stötta upp i detta genom att ha förståelse för transportsektorns villkor. Att uppköpare av transporten inte börjar med elektrifiering dag 1, men ställ tydliga krav. Detta måste ske i samverkan. Transportköparna måste vara beredd att betala en del av kostnaderna – och att man inte måste ta allt från år 1, utan från år 2 osv men växlar upp.

För dig som vill veta mer om transportbranschen och dess arbete med omställning, kan hitta mer material här:

Transportföretagen – www.transportforetagen.se

Sveriges Åkeriföretag – www.akeri.se

Svensk åkeritidning – www.akeritidning.se

 

Ett Frukostevent om företagande och transporter när vårt lokalsamhälle ställer om

Medverkande på plats var:

Anders Josefsson – Sakkunnig Transportföretagen

Malin Gehlin – Key Account Manager Volkswagen Värmdö

Karin Blomkvist – Säljare Volkswagen Värmdö

 

PLATS: VW bilsalong vid Värmdö Marknad

TID: Torsdagen den 14 oktober

Arrangemanget är en del i en kommande serie av event där våra företagarföreningar tillsammans lyfter samhällsviktiga och angelägna frågor för de lokala företagen i Värmdö.