Hållbarhetsarbete – var ska jag börja?

Aktuellt, Tips

När du som företagare väl har bestämt dig för att ta tag i ditt hållbarhetsarbete, eller kanske ta nästa steg i de åtgärder och aktiviteter du redan gjort, finns det hjälp och stöd att få. Vi har valt att ge några korta råd och sedan länka dig vidare till mer information, guider, verktyg och organisationer som är relevanta. Det är ett stort område och du behöver själv öppna de dörrar som är relevanta för din verksamhet.

 • Läs, lär och lyssna och involvera dig själv och dina arbetskamrater. Uppmärksamma frågan hos dig själv och dina medarbetare och gör samtal om hållbarhetsarbetet till något återkommande på din arbetsplats. Läs och lär både generellt och branschspecifikt och dela det med varandra.
 • Gör en analys. Definiera och prioritera de aktiviteter och faktorer som påverkar mest och var i värdekedjan ni behöver lägga extra krut. Det finns gott om hållbara lösningar som samtidigt innebära stora kostnadsbesparingar.
 • Planera ditt hållbarhetsarbete, från små åtgärder till större som kräver mer arbete och investeringar. Skapa konkreta mål och bryt ner dem till operativa aktiviteter i ditt projekt eller din verksamhet i en kontinuerlig process.
 • Uppföljning. Mät vilken klimateffekt åtgärderna har haft, men också vilka besparing företaget gjort. Se också över er klimatpåverkan på regelbunden basis. Utsläppen förändras i takt med att företaget växer eller att verksamheten förändras. Tänk på att även utvärdera hur klimatarbetet påverkat er affär och kundrelationer.
 • Kommunicera till kunder, leverantörer och andra intressenter. Berätta vad ni gjort, varför och med vilken effekt till både internt och externt, så att kunder och medarbetare förstår nyttan av era insatser. Det stärker varumärket ger en konkurrensfördel.

Det här är fler konkreta exempel på vad företag kan göra:

 • Kontakta din branschorganisation för att utröna vilka utmaningar som ligger närmast för småföretagandet i just din bransch.
 • Ta reda på vilka lagar, regler och rekommendationer inom hållbarhetsområdet som din verksamhet berörs av och tillse att ni följer de bestämmer som finns.
 • Kontakta några av dina viktiga kunder, leverantörer och samarbetspartner och ställ frågor med fokus på hållbarhet och omställning. Hur de ser på frågan, hur de ligger till och hur ni kan samarbeta.
 • Ring din bank och ditt försäkringsbolag för att få en bättre bild över läget för din bransch och hur branschen ser på sina relationer och affärer med banken – och vice versa.
 • Kontakta ditt energibolag och be dem på motsvarande sätt beskriva sin syn på framtiden för den typ av företag, och vilka åtgärder som kan göra. Hur kan ni välja förnybar el och energi, eller fjärrvärme från spillvärme och/eller förnybara bränslen
 • Transporter och resor. Minska resorna, framför allt med flyg, underlätta distansarbete och välj digitala lösningar och resfria möten. Öka användningen av cykel och fossilfria kollektiva färdmedel och för den verksamhet som kräver fordon, välj fossilfria drivmedel och eldrift och utbilda i effektiv körteknik.
 • Råvaror och produktion. Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror, välj förnybara råvaror och/eller öka andelen material från återanvändning och återvunna råvaror. Se över produktionen och designa för reparation, återvinning och ökad livslängd.
 • Minska mängden avfall och öka andelen som går till återanvändning och materialåtervinning
 • Titta på hur innovationer och tjänstefiering kan bidra till hållbarhet – och lönsamhet!
 • Inse att det inte finns några genvägar. Och ta hjälp.

Var kan jag läsa mer om hållbart företagande?

På Verksamt.se finns mycket matnyttigt för dig som företagare.

 • Guide till ett hållbart företag (av Verksamt) med tips om hur du kan arbeta med hållbarhet i ditt företag. Informationen är uppdelad i åtta delar och under varje avsnitt finns frågor du kan fundera kring för att utveckla ditt hållbarhetsarbete.
 • Mer om hållbarhet. Här hittar du information, guider och verktyg som tillhandahålls av olika organisationer och myndigheter.