Kontorsinredning med flera liv

Case

Se din kontorsinredning som en resurs

Mitt bland hundratals bord, kontorsstolar och hurtsar står John Hultberg som är marknadschef på RP Stockholm, ett företag som hjälper företag hitta hållbara lösningar för kontorsinredning. Vi är på RP:s lager och John Hultberg visar runt bland allt det som väntar på att få användas igen.

– Det är inte bara mycket pengar som finns här, utan representerar även mycket koldioxid. Produktionen av kontorsmöbler i Sverige släpper ut motsvarande 150 000 ton koldioxid per år. Samtidigt håller kontorsmöbler i 30 år, men används enligt branschen själv bara några år. Det innebär ett enormt resursslöseri, både på organisationens och naturens resurser, säger John.

RP startades 2004 med ambitionen att minska slöseriet i företag och organisationer. Med hjälp av återanvändning, uppcycling och omfördelning förlängs livet på kontorsinredningen.

– Jag störde mig på det väldiga slöseriet med möbler, berättar John. När jag fick förbi ett postkontor som skulle lägga ner, såg jag hur de vräkte ner helt funktionsdugliga kontorsmöbler i en container. Några var nästan nya. Så här får det inte vara, tänkte jag. Det var faktiskt starten på RP.

John Hultberg på Recycling Partner visar återanvända kontorsmöbler som ligger på ett lager

John Hultberg på RP berättar att han störde sig på det väldiga slöseriet med möbler.

Förändrade attityder skapar ökad efterfrågan på återbruk

RP har idag verksamhet på sju orter med 80 anställda. Kunderna finns i alla branscher och av alla storlekar och behovet uppkommer ofta. Nya arbetssätt, omorganisationer och flyttar ställer krav på att även inredningen följer och stöder de förändringarna. Tanken är att minska slöseriet genom att i första hand inventera och omlokalisera möbler inom verksamheter, och här har RP utvecklat ett IT system som hjälper till.

– Många företag klarar att lösa behoven genom att hyra eller köpa återbrukat. Det ger dem en helt annan flexibilitet. Många har dessutom redan det de behöver utan att ha riktig koll på det, säger John. Det kanske finns möbler i företagets källare, som ställs dit och sedan glöms bort. Vårt IT-system hjälper våra kunder att själva hålla reda på vad som finns och återanvända det. Det kanske gäller främst lite större företag, men vi hjälper även små företag.

Cirkulär helhetssyn

RP jobbar med hela inredningskedjan. Om företag har egna möbler som står kan de mellanlagras hos RP, säljas eller hyras ut till andra företag. Eller så repareras de åt företaget. I sista hand kompletteras inredningen med nytt – och då givetvis med hållbara alternativ.

– Ibland blir det uppfräschning men ibland designar vi om eller byter ut delar, det som vi kallar för ”upcycling” Det betyder att en produkt ökar i värde och kvalitet. Det är till exempel ganska vanligt att fixa till bord. Underredena av trä eller metall fungerar utmärkt att behålla, medan bordsskivorna byts ut. Miljövinsten är stor, och kostnadsbesparingen också, påpekar John.

I ett av rummen pågår upprustning av möbler. Aktivitetsnivån är hög när ett tiotal personer återställer möbler som ska säljas till nyskick genom rengöring och reparation. Tygmöbler ångtvättas för att få bort smuts och i vissa fall behövs nytt tyg.

Vad tycker folk om begagnat?

– Det finns en allt större acceptans för begagnat, det märks sedan några år, säger John. Men en viss misstro finns kvar att det skulle vara gammalt, ofräscht eller otillräckligt. En del tror att de får olika typer av möbler, utformningar och färger, som från en loppis. Så är det inte, man kan inreda ett helt kontor med återbrukat och det är superfräscht!

Möbler rustas upp och återställs genom rengöring och reparation, för att sedan säljas eller hyras ut.

Man kan inreda ett helt kontor med återbrukat och det är superfräscht och enhetligt vad gäller utformningar och färger.

Snabbare förändringar och nya arbetssätt kräver flexibilitet

Hela kontorssektorn är förstås påverkat av de förändrade arbetssätt som är en följd av Corona. Hemmaarbete och digitala möten har fungerat bra och trenden spås fortsätta med en kombination av arbete hemifrån och på kontoret.

– Idag har företagen mycket kortare tidshorisonter när de ska planera sin verksamhet och de behov av både lokaler och möbler som följer av det. Hyreskontrakten är kortare och fler vill jobba hemma, åtminstone delar av tiden, och vi ser att alltfler företag efterfrågar hyreslösningar när det gäller möbler, en trend som jag tror kommer öka.

Några tips till företag som vill jobba hållbart med sin inredning

  • Ta med allt som rör lokalen och inredningen i er livscykelanalys. Det påverkar organisationens avtryck på klimatet avsevärt.
  • Ha koll på vad ni har så ni inte köper nytt i onödan – med en egen lista, eller genom en databas. Jobba med uppfräschning och renovering.
  • Tänk på ert behov i första hand, och inte på lösningen. Kan ni hyra under en period innan ni vet hur något utvecklar sig eller om ni ska vidare till nya lokaler eller sammanhang? Betydligt mer miljövänligt och ni slipper dessutom besväret med att magasinera och flytta möblerna om det behövs.