FN:s globala hållbarhetsmål

Globala målen (Sustainable Development Goals, SDG) ingår som en del av FN:s bredare agenda för hållbar utveckling som kallas Agenda 2030. Målen har världens länder tillsammans tagit fram för att utrota extrem fattigdom, begränsa den globala uppvärmningen och minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Läs mer om Agenda 30 och de globala målen här.