Parisavtalet

Parisavtalet är ett klimatavtal bundet till FN:s klimatkonvention (UNFCCC) som slöts i Paris 2015. Avtalet är en överenskommelse mellan länder om att begränsa jordens globala uppvärmning till väl under två grader, men helst högst en och en halv grad.