Resiliens

Resiliens betyder motståndskraft. Ordet kommer från latinets resilire som betyder studsa tillbaka. Resiliens kan vara naturens förmåga att återställa balansen i ekosystemen, men också handla om människors, organisationers och samhällens förmåga att bemöta förändringar, störningar och kriser – och hur vi klarar av att återhämta oss från dem.

Det kan handla om stora och omvälvande förändringar som ett krig eller en katastrof. Det kan vara en förödande storm, eller en större olycka med många drabbade, eller hur ett samhälle förmår att hämta sig efter att den stora arbetsgivaren på orten bestämt sig för att lägga ner verksamheten.

Om man klarar att gå vidare även efter att det skakat till ordentligt kan man säga att det finns en god resiliens. Ett fungerande föreningsliv, goda grannrelationer och över lag hög tillit till varandra och våra institutioner, är faktorer som ofta påverkar den lokala resiliensen positivt.
 

För dig som företagare

För att överleva som företagare behöver du minska sårbarheten inför en framtid som kommer att vara olik den vi lever i idag. Det finns några punkter som brukar framhållas när man talar om resilienta organisationer:

  • utvecklar en hög anpassningsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
  • ser regelbundet över sin organisationsstruktur, sina rutiner, processer och sitt ledningssystem för att kunna utveckla sin affär och sina medarbetare.
  • tar ansvar och utvecklar sin etik, moral och sitt organisatoriska lärande.
  • är proaktiv i stället för reaktiv, tar reda på vad som gäller och fastnar inte i att bara göra som vanligt.
  • arbetar med att identifiera, utveckla och använda företagets resurser på ett nytt sätt. Det handlar om ekonomiska resurser i form av bland annat betalningsförmåga, intjäningsförmåga och kreditvärdighet, tekniska resurser som rör produkter, tjänster, produktion, logistik, tekniskt know-how. Samt innovationsförmåga och sociala resurser som innefattar medarbetarskap, relation till ägare, kunder och samarbetspartners.

Tips på bok: ”Organisatorisk resiliens. Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga?” av Tengblad och Ouhuis