Agenda 30 och de globala målen

Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den innefattar en gemensam handlingsplan för hållbarhetsarbetet på alla nivåer; människorna, planetens och vårt välstånd och syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Den syftar till att utrota extrem fattigdom, begränsa den globala uppvärmningen och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Aldrig tidigare har världens ledare gjort utfästelser om gemensamma åtgärder och ansträngningar utifrån en så bred och allmängiltig politisk agenda.

Globala målen

Som en del av Agenda 30 ingår de Globala målen (Sustainable Development Goals, SDG), som utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. 17 globala mål och 169 delmål formulerades.
 

För dig som företagare

När du som arbetar med att implementering av processer för att nå något eller fler av de Globala målen, kan ta hjälp av SDG kompassen.
 
Läs mer:

 

Globala målen logotyper och ikoner