Science Based Targets initiative (SBTi)

En växande skara av företag ansöker för att gå med i Science Based Targets initiative (SBTi). Ett initiativ och ramverk som hjälper företag och organisationer att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Paris-avtalet. (Det vill säga att den globala temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader.)

Metoden innebär att inventera utsläppen i hela värdekedjan enligt Greenhouse Gas Protocol. Därefter kopplas ett urval av mål till investeringar där ekonomi, genomförbarhet och andra effekter utreds på ett genomarbetat sätt.
 

För dig som småföretagare

Företag som sätter klimatmål, som är vetenskapligt förankrade enligt SBTi, skapar en förpliktelse och signalerar till både kunder och medarbetare att man menar allvar med sitt hållbarhetsåtagande.

Läs merSBT:s webbplats där processen finns beskriven.