FN:s Global Compact

FN:s Global Compact innehåller tio internationella principer riktade till företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Rio-deklarationen, FN:s konvention mot korruption och ILO:s konventioner för arbetsrättsliga frågor.
 

För dig som småföretagare

Företag i alla branscher och av olika storlek kan inspireras och följa de tio principerna, men också ansluta sig till Global Compact. Då förbinder sig företaget att följa principerna och rapportera hur det går.

Läs mer
På FN:s webbplats för Global Compact hittar du de tio principerna och kan få tips på vad du kan göra för att följa dem.

Det finns också en ideell förening i Sverige, UN Global Compact Network Sweden, för svenska deltagare i UN Global Compact. GCNS. Den arbetar utifrån de tio principerna och de globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.