Mänskliga rättigheter

I hållbarhetssammanhang hittar man en lång rad rättigheter som gäller både arbetsvillkor och ett företags påverkan på samhället det verkar i. Det kan omfatta till exempel lön, utbildning, jämställdhet, garanterad skolgång för anställdas barn och inte minst möjligheten att få uttrycka sina åsikter.