Mångfald

Mångfald, jämställdhet och inkludering innebär att alla, oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, kön, ålder, funktionshinder, kunskapsnivå, etcetera, ges samma möjligheter. Arbetet med mångfaldsfrågor motverkar diskriminering och ökar arbetsglädje och produktivitet och påverkar därmed lönsamhet och effektivitet i ett företag eller en organisation.