Sveriges klimatpolitiska ramverk

Svensk klimatpolitik för dig som småföretagare

EU och den svenska staten har hittills inför flera lagar, regler och åtgärder. Och det kommer fler insatser för att ytterligare få ner utsläppen. Dessa insatser får betydande konsekvenser för vårt lokalsamhälle och det lokala småföretagandet, både i form av kännbara utmaningar och som spännande möjligheter till utvecklad verksamhet och nya affärer.

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk som består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket ska skapa långsiktiga förutsättningar för att Sverige ska nå sina klimatmål och är en nyckelkomponent i Sveriges bidrag för att leva upp till Parisavtalet.

Det är viktigt att du som företagare håller dig informerad om vad som gäller just din bransch och där du har ditt företag och dina kunder. Börja i tid, läs på och börja så smått hitta just ditt sätt att säkra upp så att din verksamhet ses som hållbar, både av dina medarbetare, leverantörer och kunder.

Läs mer här om svensk klimatpolitik för dig som företagare