EU:s Gröna giv

Europeiska kommissionens initiativ den europeiska gröna given är ett ambitiöst och omfattande åtgärdspaket – med mål att Europa ska vara den första klimatneutrala världsdelen 2050.

Kommissionen arbetar för att skapa en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen och där inga människor eller platser lämnas utanför. Den gröna given är ett svar på de nuvarande klimat- och miljörelaterade utmaningarna som kräver snabba och långtgående åtgärder.

Områden som bidrar till att förverkliga den gröna given är energi, jordbruk, industrin, transporter, miljö och hav, finansieringsfrågor och industrin samt forskning och innovationer. Den gröna given ska vara vår livlina och förbättra livet och folkhälsan för dagens invånare och för kommande generationer.