Doughnut economy

Munkmodellen är modell som tar den cirkulära strategin ett steg längre genom att integrera den med sociala mål. Den utgår från de tolv sociala målen i Agenda 2030 och de nio planetära gränserna och erbjuder ett nytt sätt att analysera och visualisera ett samhälles välmående utifrån både social och miljömässig hållbarhet.

Delarna i modellen visar hur ett samhälle förhåller sig till de ekologiska övre gränserna respektive de sociala grundvillkoren. Ett samhälle, eller en ekonomi, anses välmående när alla de tolv sociala grundmålen är uppfyllda utan att någon av de nio ekologiska gränserna överskrids.

Först ut i världen att anamma munkmodellen som verktyg var Amsterdam, följt av Bryssel och i Sverige har Tomelilla kommun börjat att prova modellen som ett sätt att arbeta med hållbarhetsaspekterna. Det finns en digital plattform – Doughnut Economics Action Lab (Deal) – som kan hjälpa företag och organisationer att omvandla idéerna i modellen till handling.