Tripple bottom line – TBL

Vid sidan av varje människas ansvar att ta itu med världens mest angelägna utmaningar, börjar allt fler små och mellanstora företag att inse kraften i hållbara affärsstrategier. Hållbarhetsarbetet blir ett (nödvändigt) sätt att driva framgång och lönsamhet. Fokus hos hållbara företag är att skapa värde för alla intressenter som påverkas av affärsbeslut, inklusive kunder, anställda och medlemmar i samhället. Men också att åstadkomma förändringar som minskar företagets koldioxidavtryck. Modellen ”tripple bottom line” går ut på att företag, utöver att rapportera om ekonomiska resultat, även rapporterar om sina sociala och miljömässiga resultat, det vill säga de tre delarna Profit, People och Planet.
 

För dig som småföretagare

Ansträngningen att driva företag mot ett mer hållbart företagande ligger inte enbart på axlarna av de stora företagen. Alla företag har möjlighet att påverka och göra de förändringar som krävs, och det går att åstadkomma dessa positiva förändringar utan att hämma det finansiella resultatet. En av de påtagliga riskerna med att inte göra något (business as usual) är uteblivna kreditmöjligheter (eftersom många kreditinstitut jobbar med risk, och företag utan hållbarhetsarbete ses som riskfyllda).