CSR – Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility, eller CST, är ett företags ansvar utöver det strikt ekonomiska och innefattar etiska, arbetsrättsliga, miljömässiga och sociala aspekter.

Ett begrepp som många företag arbetat med under en tid och som blir allt viktigare.