Pinkwashing

Begreppet Pinkwashing skapades ursprungligen av bröstcancer-aktivister – för att belysa hur företag använde sig av Rosa Bandet för att sälja produkter, samtidigt som produkterna innehöll cancerframkallande ämnen. Idag används begreppet om argumentation eller ageranden som påstår sig vara feministisk och socialt inkluderande utan att vara det.