European Bauhaus

European Bauhaus är ett initiativ av EU som ska tillföra en kulturell och kreativ dimension till hållbarhetsarbetet och bidra till EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast år 2050. Här lyfts betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället fram och det är också tänkt att fungera som en bro mellan vetenskapens och teknikens värld och konstens och kulturens värld.

European Bauhaus handlar helt enkelt om hur vi vill leva och bo i framtiden, med utgångspunkt i de tre värderingarna; hållbarhet, estetik och inkludering.