Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi utvecklar man processer för att bättre nyttja resurser och återföra dem till systemet. I motsats till det linjära där man tillverkar, köper, använder och kasserar produkter, utnyttjas produkter så länge det går i ett cirkulärt kretslopp. Många faktorer samverkar i en cirkulär process för att behålla värdet av produkter och tjänster så länge som möjligt. Produkter behöver till exempel redan från början utformas för att kunna uppgraderas, laga och sen återvinnas i sin helhet. Smarta tekniska lösningar och samverkan mellan olika aktörer i kretsloppet är andra viktiga påverkansfaktorer.

Här har vi skrivit en fördjupande text om det viktiga begreppet cirkulär ekonomi.

Linjär ekonomi vs cirkulär ekonomi