Fit for 55

Fit for 55 är ett omfattande lagförslag, som EU-kommissionen presenterade i juli 2021, som syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030. Förslaget gäller åtgärder som ska minska EU-ländernas nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer (därav namnet).

Förslaget består av sammanlagt 13 punkter som handlar om exempelvis utsläppshandel, markanvändning och sänkor, energieffektivitet och förnybar energi. Det innebär en lång rad skärpningar av befintliga bestämmelser, t ex inom energisektorn. Men här finns också en slutlig tidpunkt (2035) för tillverkning av nya personbilar som drivs med bensin och diesel. Det innebär att den idag så vanligt förekommande ladd–hybriden, som har både bensin- och elmotorer, slutar att tillverkas.

I förslaget ligger också klimattullar. I samband med att klimattullarna införs, föreslår kommissionen att industrins fria tilldelning i utsläppshandeln ska minskas.