Klimattullar

Klimattullar, eller gränsjusteringsmekanism som den egentligen heter, är en del av EU-kommissionens åtgärdspaket ”Fit for 55”. Tullen är konstruerad för att undvika så kallat koldioxidläckage, som innebär att riskföretag flyttar sin verksamhet till regioner med sämre miljölagstiftning. Företag som vill importera från länder med sämre klimatlagstiftning än EU, tvingas då hantera avgifter på energikrävande produkter som el, cement, stål, aluminium och gödningsmedel.

Med startdatum 2026 planeras en övergångsperiod till 2035 med lägre klimattullar för att sedan övergå till full skala. Förslaget är inte okontroversiellt och är på remiss.