Greenhouse Gas Protocol

The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Den har tagits fram för att underlätta organisationers redovisning och styrning av utsläpp av växthusgaser. Samt för att göra klimatredovisning mer transparent, konsekvent och jämförbart organisationer sinsemellan.

I GHG protokollet finns tre så kallade scope definierade, som hjälper företag att klassificera bolagets totala utsläpp.

Läs mer: Greenhous Gas Protocol