Utsläppskompensation

Frivillig utsläppskompensation, eller klimatkompensation, är när man räknar ut hur mycket koldioxid som släpps ut när ett företag, en organisation eller en individ, gör någonting som påverkar miljön – och sedan betalar en avgift för att finansiera projekt som minskar utsläppen någon annanstans. Det kan ske genom köp av utsläppsrätter eller genom att finansiera projekt inom förnyelsebar energi eller trädplantering. Man kan exempelvis klimatkompensera tillverkning, flygplansresor eller transporter. Köpet av klimatkompensationen ger ett bevis som motsvarar de minskade utsläppen. Det finns flera olika typer av klimatfinansieringsprojekt och företag som erbjuder dessa.

Utsläppskompensation är dock omstritt. Vissa hävdar att företag kan köpa sig fria från ansvar och att det tar fokus från nödvändiga ansträngningar för att utsläppen både lokalt och globalt radikalt ska minska. Andra menar att utsläppskompensation är ett steg på vägen, att de synliggör utsläppen och kopplar dem till en kostnad och att det är ett kompletterande stöd till en snabb omställning mot ett klimatsmart samhälle. Företag som gjort sin hemläxa kan investera i förnybar energi och stöda fattigare länders klimatåtgärder och totalt sett uppnå klimatnytta.

Ett exempel är Boo Energi som år (2021), utöver att köpt 100% fossilfri el, valt att investera i vind- och solkraft i Indien. Läs mer här.