Utsläppsrättigheter

Utsläppsrätter är ett handelssystem som funnits sedan 2005 för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att tvinga företag att betala för hur mycket utsläpp man gör, försöker EU att påverka företagen till en mer hållbar produktion och få ner koldioxidutsläppen.

Systemet för handel med utsläppsrätter omfattar EU:s 28 medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. De sektorer som ingår i systemet är framför allt tyngre industri som järn- och stålindustri, förbränningsverksamhet, kraft- och fjärrvärme, pappersbruk och mineralindustri, men även till viss del flygbranschen. Utsläppsrätterna kan köpas och säljas på en marknad, och antalet utsläppsrätter beslutas av EU.