Koldioxidavtryck / Carbon footprint

Koldioxidavtryck är klimatutsläpp orsakade av människans aktivitet som kan fastställas för ett företag, en organisation, verksamhet eller en produkt. Förutom koldioxidutsläpp innefattar avtrycket även andra betydande växthusgasutsläpp, som metan och kväveoxidul.