Livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys beskriver varors miljöpåverkan från ”vaggan till graven”. Analysen börjar då råvarorna utvinns ur naturen och slutar när varan hanteras som avfall. Det engelska begreppet är Cradle to Cradle.

Se även hållbara värdekedjor, spårbarhet, cirkulär ekonomi och scope