Spårbarhet

Spårbarhet innebär möjlighet att följa och identifiera varje steg i en produkts väg från råvara till konsument.