SRI, Socially Responsible Investment

Valet av hållbara och etiska investeringar, så kallat SRI, Sustainable Responsible Investment, har stor betydelse. SRI inkluderar eller exkluderar investeringar utifrån ESG:s principer.

Impact Investing är investeringar som genererar mätbar social och/eller miljömässig nytta tillsammans med finansiell vinst. Ofta finansierar investeringen ett projekt eller företag, till skillnad mot ESG och SRI som mestadels är strategier för fond- och aktieinnehav.