Växthuseffekten

Växthuseffekten (eller drivhuseffekten) är ett fysikaliskt fenomen som beskriver den uppvärmning av jordytan som sker tack vare jordens atmosfär. Effekten beror på att en del av den värme som strålar ut från jordytan värmer upp luften i atmosfären i stället för att stråla ut i rymden. Jorden blir därigenom varmare än den skulle ha varit om den hade saknat atmosfär.

I klimatsammanhang pratar man om global uppvärmning, som beskriver hur vårt användande av fossila bränslen påverkar temperaturen på jorden. Det största bidraget till växthuseffekten är förbränning av gas, olja och kol fossila bränslen som funnits i marken i flera miljoner år och som vi tar upp och använder, och därmed friställer i atmosfären.

Läs mer

Källa: Wikipedia